ПРІОННІ ХВОРОБИ

Подібність патологічної картини мозку при пріонних захворюваннях і при хворобі Альцгеймера свідчить про існування спільних механізмів, що спричиняють зміни нейронів та їх загибель при цих невиліковних хворобах.

Обидва захворювання зазвичай розвиваються як спорадичні форми, а в умовах сімейних випадків захворювання успадковуються за аутосомно-домінантним типом і зумовлені специфічними генетичними мутаціями. Втрата нейронів та реактивний гліоз виявляються в ЦНС при обох захворюваннях. Визначено загальний механізм формування та еволюції амілоїдних бляшок у мозку при хворобі Альцгеймера та пріонних захворюваннях. Все це свідчить про те, що перспективним напрямом досліджень пріонних хвороб людини є порівняльний аналіз змін, що відбуваються в ЦНС при інших хворобах, які належать до нейродегенеративних.

Підсумовуючи, відзначимо, що, на думку сучасних авторів, вивчення механізмів формування патологічного процесу та розробка на цій основі методів лікування пріонних хвороб можуть сприяти визначенню патогенезу та нових терапевтичних підходів при таких поширених нейродегенеративних захворюваннях людини, як хвороба Альцгеймера, боковий аміотрофічний склероз, хвороба Паркінсона.

Проте, наскільки швидко можливість лікування пріонних хвороб стане реальністю, залежить від розвитку хімії білка, молекулярної та клітинної біології, що надасть можливість розшифрувати процеси синтезу пріонів та зрозуміти патогенетичні механізми цих захворювань.

Зуев В.А., Завалишин И.А., Ройхель В.М. Прионные болезни человека и животных / Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1999. – 192 с. (С.61, 103) = V.A. Zuev, I.A. Zavalishin, V. M. Roikhel Prion diseases of humans and animals / Manual for physicians. – Moscow: Medicina Publishers, 1999. – 192 p. (P. 61, 103) ISBN 5-225-04442-5

Повернутись