Хвороба Паркінсона

Серед нейропсихіатричних захворювань, властивих людям похилого віку, хвороба Паркінсона привертає особливу увагу тягарем свого плину, недостатньою вивченістю, труднощами в ефективній діагностиці і недосконалістю методів лікування.

Інститут геронтології АМН України є центром по вивченню хвороби Паркінсона в Україні. Праці його співробітників присвячені глибокому дослідженню механізмів патогенезу паркінсонізму, етиології, епідеміології, клініці, відновним і компенсаторним процесам при паркінсонізмі, пошукам ефективної терапії захворювання. Численні дослідження, присвячені проблемі хвороби Паркінсона, проводяться також в Українському НДІ клінічної і експериментальної неврології і психіатрії та в Харківському державному медичному університеті.

Українські вчені роблять свій внесок у сучасну паркінсонологію, пропонуючи перспективні підходи до вирішення проблем хвороби Паркінсона.

Обмеженість періоду дії препаратів, що застосовуються для лікування хвороби Паркінсона, змушує шукати інші, ефективніші комбінації ліків, здатних загальмувати виразність паркінсонічних симптомів і зменшити побічні ефекти протипаркінсонічних препаратів, що викликають психотичні порушення. Особливо це стосується людей похилого віку, в яких більш поширені когнітивні порушення, деменція і цереброваскуляторні захворювання.

У зв'язку з цим варто звернути особливу увагу на ліки, що мають антиоксидантні властивості, здатні усувати вільні радикали і позитивно впливати на обмін холестерину.

Такий терапевтичний підхід сприяє ефективності протипаркінсонічних засобів і тим самим зменшує прояви паркінсонічних симптомів.

Комплексний підхід до розробки спеціалізованого Веб-сайту в Інтернеті сприяє спільній роботі з усебічного накопичення даних, проведення нових перспективних досліджень і невідкладного впровадження в практику одержаних результатів.

Повернутись