Лист підтримки

Проблема хвороби Альцгеймера все більше зацікавлює дослідників в усьому світі. Основною метою є пошуки шляхів терапевтичного впливу. Протягом двох останніх десятиліть у розвинутих країнах світу спостерігається значний ріст досліджень, спрямованих на пошуки фармакологічного лікування хвороби Альцгеймера, чому сприяють набуті знання в галузі біохімії мозку, генетики, молекулярної біології. Різноманітність нейрохімічних, невропатологічних і генетичних характеристик сприяла виникненню гіпотези, що хвороба Альцгеймера є нейродегенеративним поліетіологічним синдромом із численними порушеннями. Характер етіологічних та патогенетичних особливостей хвороби Альцгеймера свідчить, що терапевтична стратегія при цьому захворюванні може бути превентивною, симптоматичною або стабілізуючою процес захворювання. Передбачається, що в майбутньому через потенційний превентивний підхід чи втручання на молекулярному рівні будуть відкриті нові терапевтичні можливості.

Беручи до уваги основну роль нейротрансмиттерного впливу при хворобі Альцгеймера, слід підкреслити важливість пошуку супутніх видів терапії, превентивного стабілізуючого процес захворювання характеру, які чинять модифікуючу дію на основні патогенетичні механізми.

Зважаючи на сприятливий ефект унітіола щодо вторинного амілоїдоза, а також його антиоксидантний та антидотний ефекти, безперечно, зацікавлює можливість застосування цього препарату при хворобі Альцгеймера. Крім того, унітіол належить до групи лікарських речовин, які належним чином зарекомендували себе в геріатрічній практиці Інституту геронтології АМН України.

У зв'язку з вищевикладеним Ваші пропозиції важливі і заслуговують на увагу як з теоретичної, так і з практичної позицій.

 

29 вересня 1999 року

Академік НАН України і АМН України, Віце-президент АМН України В.В.Фролькіс


Повернутись